Pilipippoy

All About Nonsense and Shit to Keep You Busy.

Subscribe
Add to Technorati Favourites
Add to del.icio.us
Tuesday, June 9, 2009

Si Bayani Fernando..

Posted by Paul


..matapos niyang paringgan at siraan ang iba, saka mag-aalok ng libreng WIFI.