Pilipippoy

All About Nonsense and Shit to Keep You Busy.

Subscribe
Add to Technorati Favourites
Add to del.icio.us
Saturday, March 13, 2010

bat ang jologs mo?

Posted by Paul

jologs? hahaha.
...i smell insecurity.

sino kayang mas jologs? akong pinapakita ko kung sino ako o ikaw na naka-anonymous lang dahil natatakot malaman kung sino ka?

onting utak naman pare. uso mag-isip.

Ask me anything