Pilipippoy

All About Nonsense and Shit to Keep You Busy.

Subscribe
Add to Technorati Favourites
Add to del.icio.us
Wednesday, December 2, 2009

Pirated Movie

Posted by Paul


Familiar ba?
Nakaka-bad trip talaga pag minsan, hatot na hatot ka bumili ng Pirated Movie (lalo na kung Japanese), sa subtitle ka na mga aasa tapos wrong grammar pa.