Pilipippoy

All About Nonsense and Shit to Keep You Busy.

Subscribe
Add to Technorati Favourites
Add to del.icio.us
Tuesday, December 1, 2009

May bago nanaman siyang Biktima.

Posted by PaulAyon sa kwento, patay na ang lahat ng naging mga asawa niya.