Pilipippoy

All About Nonsense and Shit to Keep You Busy.

Subscribe
Add to Technorati Favourites
Add to del.icio.us
Sunday, August 2, 2009

Inday Leron Leron Sinta

Posted by Paul

Nagpunta sa probinsya ang pamilya Montemayor para sa dalawang araw na bakasyon. Kasama nila si Inday at inutusan siyang kumuha ng papaya mula sa puno para ihalo sa tinolang iluluto ni Mrs. Montemayor.

Mrs. Montemayor: Inday, ipitas mo nga ako ng papaya para matapos na itong tinola ko.

Inday: Sure. But first I have to do my ritual.

Misis: Anung ritwal? Kelan ka pa nasapi sa kulto?

Inday: Cult? Oh my gosh! I mean ritual as a habit. It is my habit to sing a very much celebrated Filipino folk song before I harvest the papaya.

Misis: Aba. Teka, kukunin ko muna yung recorder ko para marecord ang pagta-Tagalog mo.

Hindi pa nakakapagsalita si Inday nang kinuha ni Misis ang recorder. Pagbalik ay pinakanta na kaagad ni Misis si Inday.

Inday: Leron, Leron my love, climbs a papaya tree. With him a basket new to hold the fruit for me. But when he reached the top a branch broke off in haste. ‘Twas such an evil luck, The lost one please replace.

Dumugo ang ilong ni Misis nang inabot ni Inday ang…

Inday: Here’s the tree melon.

Misis: (hinimatay)