Pilipippoy

All About Nonsense and Shit to Keep You Busy.

Subscribe
Add to Technorati Favourites
Add to del.icio.us
Saturday, June 13, 2009

WTF?

Posted by Paul


..sa susunod na susubukan mo na magpakababae, siguraduhin mo munang walang BABAKAT diyan sa baba.