Pilipippoy

All About Nonsense and Shit to Keep You Busy.

Subscribe
Add to Technorati Favourites
Add to del.icio.us
Wednesday, June 10, 2009

Kakadikit mo sa iba...

Posted by Paul


...magiging kamukha mo na siya.Salamat nga pala sa nag-send sa akin ng picture na ito.

Napatambling ako kakatawa.